Walny zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia

Poniedziałek, 20 maja 2024 Walny zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  Producentów Wyrobów z Kamienia

W dniach 10-12 maja w Brennej w hotelu Dolina Leśnicy odbył się Walny Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia. Gospodarzem zjazdu był członek Stowarzyszenia Adam Bojda, mieszkaniec Brennej i właściciel lokalnej firmy kamieniarskiej KamTex.
Pierwsza część zjazdu poświęcona była przedstawieniu sprawozdań z działalności, które prezentowali: prezes Bogusław Solima (sprawozdanie z prac zarządu za rok 2023 oraz sprawozdanie finansowe za ten sam okres) i Ryszard Goliński (sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023). Po krótkiej dyskusji zebrani przyjęli uchwały o przyjęcie w/w sprawozdań i udzielili zarządowi absolutorium za rok 2023.
Kolejnym punktem programu było wręczenie legitymacji członkowskich pani Agacie Szydłowskiej-Stefańskiej (firma Gromos) oraz dyplomów i legitymacji Rzeczoznawcom, uprawniających do pracy w charakterze rzeczoznawcy kamieniarskiego o określonej specjalności w ramach Stowarzyszenia. Te dokumenty otrzymali Józef Kiełb (firma KMK) oraz Piotr Tarapata (firma Kamieniarz Tadeusz Modliński), którzy przeszli kwalifikacje podczas Zjazdu w 2023 roku.
Podczas dyskusji, uczestnicy zjazdu dyskutowali m.in. na temat:
- powołania kolejnych rzeczoznawców, 
- pojawiania się nierzetelnych opinii wydawanych przez niektórych biegłych sądowych specjalizujących się w zakresie branży kamieniarskiej,
W czasie dyskusji pojawiła się propozycja, aby przygotować akcję informacyjną dla Prezesów Sądów z prośbą o to, aby Sądy zgłaszały się do organizacji branżowych, np. takich organizacji, jak Stowarzyszenie o opinię na temat osoby starającej się o uprawnienia biegłego sądowego.
Po zakończeniu obrad odbyły się przesłuchania kwalifikacyjne kandydatów na Rzeczoznawców, w efekcie których kwalifikacje otrzymali: Agata Szydłowska-Stefańska (specjalność: zastosowanie kamienia naturalnego w budownictwie i kamieniarstwie, stosowanie i ocena elementów wykonanych z kompozytów granitowych, kwarcowych, marmurowych, aglomarmurów oraz spieków kwarcowych z kamieni naturalnych i sztucznych) oraz Krzysztof Piaseczny współwłaściciel firmy Tempus (specjalność: zastosowanie kamienia naturalnego w budownictwie i kamieniarstwie, wyroby z kamienia naturalnego, ocena robót kamieniarskich, obróbka ręczna i mechaniczna, produkcja i montaż nagrobków).
Pierwszy dzień zjazdu zakończyła uroczysta kolacja. Drugi dzień to wycieczki: Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”, wjazd kolejką linową na Czantorię, wizyta na skoczni i zaporze w Wiśle. Dzień zakończyła biesiada w agroturystyce U Gazdy