W listopadzie rusza remont płyty Starego Rynku w Poznaniu

Środa, 6 października 2021 W listopadzie rusza remont płyty Starego Rynku w Poznaniu
W listopadzie rozpocznie się remont płyty Starego Rynku w Poznaniu. Prace potrwają do jesieni 2023 roku. Przebudowa Starego Rynku planowana była od wielu lat. Rewaloryzacja „wizytówki miasta” obejmie nie tylko wymianę płyty, ale także dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po zakończeniu prac na Starym Rynku pojawią się rośliny oraz mała architektura. 
Przebudowa Starego Rynku w Poznaniu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. 
Głównym celem prac jest poprawa komfortu poruszania się po starorynkowej płycie, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Na płycie rynku ma być też więcej zieleni i atrakcyjnych miejsc wypoczynku. Zakres prac to nie tylko wymiana widocznych elementów. Inwestycja ma w swoim zakresie także wymianę sieci: wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej. 
Pierwszymi pracami będą te związane z wykonaniem nowej izolacji ścian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej, w której odbywają się śluby i działa restauracja.
W ramach rewitalizacji zostanie ułożona nowa nawierzchnia Starego Rynku, przyległych ulic, ciągów pieszych i chodników. Teren objęty projektem pokryją kamienne płyty i kostka. Wykorzystany zostanie również zabytkowy materiał: kostka, krawężniki i granitowe płyty chodnikowe. Poruszanie się po nowej nawierzchni ułatwi obniżenie chodników w stosunku do płyty Starego Rynku i przebudowywanych fragmentów ulic do 2 cm.