Kolejna edycja Stonetec w czerwcu 2022 r.

Czwartek, 16 grudnia 2021 Kolejna edycja Stonetec w czerwcu 2022 r.
Międzynarodowe targi kamieniarskie Stone+tec odbędą się w Norymberdzie w dniach 22–25 czerwca 2022 r. Wydarzenie będzie organizowane przez AFAG Messen und Ausstellungen GmbH a nie jak dotychczas przez  NürnbergMesse
Stone+tec w nowej odsłónie jest podzielony na trzy główne obszary tematyczne: „Buduj z kamieniem naturalnym”, „Sprzęt dla profesjonalistów” oraz „Miejsca pamięci”. Organizatorzy zapraszają zwiedzających z sektorów kamieniarskiego, budowlanego, funeralnego, renowacji zabytków, designu, a także mienie deweloperów, planistów i architektów. Targom towarzyszyć będzie Kongres Stone+tec, który stworzy możliwość szkolenia i profesjonalnej wymiany doświadczeń. Innowacje branżowe znajdziemy w Strefie Innowacji, która zaprasza odwiedzających do poznania nowych trendów. Sponsorami koncepcyjnymi Stone+tec są Niemieckie Stowarzyszenia Kamienia Naturalnego (DNV) i Federalne Stowarzyszenie Gildii Niemieckich Kamieniarstwa i Handlu Rzeźbami Kamiennymi (BIV). Na arenie międzynarodowej targi wspierane są przez włoskich producentów maszyn stowarzyszonych w Confindustrii Marmomacchine.
Buduj z kamienia naturalnego
W tym obszarze wystawy organizatorzy chcą położyć nacisk na kamień naturalny i jego różne potencjalne zastosowania. Oprócz różnych rodzajów kamienia naturalnego ważną rolę odgrywać ma również kamień syntetyczny i ceramika. W tym obszarze tematycznym nacisk położony zostanie także na ochronę środowiska i ideę zrównoważonego rozwoju. Osobny dział poświęcony będzie zagadnieniom ochrony i konserwacji zabytków. Oprócz architektury omawiana będzie również stylistyka i design.
Sprzęt dla profesjonalistów
W tym obszarze wystawy Stone + tec nacisk kładziony będzie na maszyny, urządzenia i narzędzia. Obejmuje to również technologię transportu materiałów i pakowanie. Nie bez znaczenia jest również technologia kotwienia i mocowania oraz chemia budowlana. Ponadto dostępne będą informacje i pomoc we wszystkich aspektach bezpieczeństwa pracy.
Miejsce pamięci
Oprócz tradycyjnego wzornictwa nagrobnego na targach Stone+tec zaprezentowana zostanie również sztuka nagrobna i ozdoby nagrobne. Wystawione zostaną także przedmioty sakralne, towarzyszące miejscom pamięci. Podczas Stone+tec zwiedzający będą mogli zapoznać się z nowymi rozwiązaniami i trendami współczesnych i ponadczasowych miejsc pamięci. 
Obszar innowacji
Jak nazwa wskazuje odwiedzający odkryją tu przyszłe trendy. Organizatorzy przewidują prezentacje nowatorskich projektów.
Kongres Stone+tec 
Pierwszy dzień kongresu „Przyszłość kamienia naturalnego” obejmie tematykę architektury krajobrazu, wyposażenia i projektowania wnętrz oraz konstrukcji elewacji i terenów zewnętrznych. Na zakończenie pierwszego dnia kongresu wręczona zostanie Nagroda Niemiecki Kamień Naturalny. „Buduj z kamienia naturalnego” to z kolei temat przewodni drugiego dnia kongresu. Znajdą się w nim zagadnienia dotyczące bieżących wydarzeń i przyszłych trendów. Ważnymi tematami tego dnia jest również obróbka kamienia z wykorzystaniem zintegrowanej obróbki powierzchni oraz automatyzacja w sektorze maszynowym. Nacisk zostanie położony również na ochronę zabytków, restaurację i naprawę. Trzeci dzień kongresu „Miejsca pamięci” swoją tematyką obejmie najnowsze osiągnięcia oraz przyszłe trendy w nagrobkach i architekturze cmentarnej.     
Żródło: stone-tec.com.


nor3_657x714c.jpg