Rząd pracuje nad ustawą o cmentarzach

Poniedziałek, 5 września 2022 Rząd pracuje nad ustawą o cmentarzach
Rząd pracuje nad reformą prawa dotyczącego pochówku. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie zarządca cmentarza będzie mógł m.in. łatwiej zlikwidować grób zagrażający w jakiś sposób bezpieczeństwu. 
Art. 91.3. projektu ustawy stanowi, że „właściciel cmentarza zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa cmentarza i wzniesionych na jego terenie grobów, nagrobków i grobowców. Obowiązkiem właściciela cmentarza jest w szczególności zapobieganie powstawaniu i usuwanie zniszczeń oraz szkód spowodowanych warunkami atmosferycznymi i ich bezpośrednimi skutkami, bezprawnym działaniem osób trzecich, robotami i pracami budowlanymi prowadzonymi na cmentarzu”.
W myśl projektu zarządca nekropolii będzie mógł więc usunąć zniszczony nagrobek, jeśli okaże się, że zagraża on bezpieczeństwu lub wezwać do dokonania naprawy lub rozbiórki. Jedną z największych zmian jest możliwość likwidacji po 20 latach tzw grobów murowanych. Przepisy obowiązujące obecnie zakładają, że takie groby są właściwie budowane bezterminowo i nie można ich zlikwidować.
Oczywiście likwidacja każdego grobu dotyczy tylko tych, co do których nie nastąpiła prolongata oraz nikt z rodziny zmarłego się nimi nie opiekuje. 
Nowe przepisy oprócz wspomnianej wcześniej możliwości likwidacji niebezpiecznych nagrobków zakładają także wprowadzenie rejestru grobów. Umożliwi to łatwe znalezienie konkretnego grobu w Internecie.
Prace nad nowelizacją ustawy rozpoczęły się pod koniec 2021 roku, a nowe przepisy, o ile zakończy się proces legislacyjny, miałyby wejść w życie od marca 2023 r.