Pomagamy Ukrainie

Piątek, 4 marca 2022 Pomagamy Ukrainie

Od momentu zaatakowania Ukrainy przez Rosję w Internecie pojawiły się tysiące wpisów o chęci udzielenia pomocy lub o potrzebie jej udzielenia. Olbrzymia ilość informacji w jaki sposób można pomóc poszkodowanym w wojnie Ukraińcom znajduje się na stronie pomagamukrainie.gov.pl. W sekcji „chcę pomóc” znajdziemy m.in. zakładkę firma. Oprócz pomocy materialnej, żywności, transportu czy udzielenia schronienia można tam także zadeklarować chęć zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Można przypuszczać, że za jakiś czas wielu uchodźców będzie jej poszukiwało. Procedura zgłoszenia chęci zatrudnienia jest prosta i intuicyjna, a zgłoszenie trafi do wskazanego w formularzu wojewody.
Jak można przeczytać na portalu prawo.pl rząd pracuje obecnie nad uproszczonym sposobem legalizacji pobytu uciekinierów wojennych, wprowadzeniem rejestracji przez gminy, zatrudnieniem na podstawie powiadomienia w urzędzie pracy. Projekt specustawy, do której dotarło Prawo.pl, przewiduje też, że gminy będą wypłacać Ukraińcom jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł lub 300 zł na utrzymanie. Otrzymają oni też dostęp do szerokiego pakietu świadczeń socjalnych i zdrowotnych oraz edukacji. 
Z pracą związane są też ostatnie zmiany w prawie dotyczącym cudzoziemców, które zaczęły obowiązywać 29 stycznia br. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). dokonuje szeregu istotnych zmian w zasadach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących pracę. Przepisy wprowadzają uproszczenia dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Poszerzają także katalog okoliczności niewymagających zmiany tego zezwolenia.
Jedną z ważniejszych zmian, korzystaną dla pracodawców, dotyczącą oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jest wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy z 6 do 24 miesięcy. Ta modyfikacja będzie bardzo istotna dla obywateli Ukrainy, najliczniejszej grupy obcokrajowców na rodzimym rynku pracy, ponieważ podejmowanie pracy na podstawie tych oświadczeń jest najpopularniejszą ścieżką zatrudniania obcokrajowców w Polsce.
W ubiegłym roku urzędy wojewódzkie wydały o 30 proc. więcej decyzji dotyczących zezwoleń na pobyt w porównaniu do 2020 r. Ustawodawca liczy, że znowelizowane przepisy przyczynią się do dalszego usprawniania prowadzonych postępowań z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.
Nowelizacja zakłada również ułatwienie wnioskowania o Kartę Polaka. Po jednej ze zmian wśród dowodów, które mogą potwierdzić spełnienie warunków do otrzymania tego dokumentu, znajdą się Karta Polaka rodzica lub jednego z dziadków wnioskodawcy.

Więcej o nowelizacji: tutaj