Nowy Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia

Środa, 17 maja 2023 Nowy Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia
W dniach 21-23 kwietnia 2023 r. w Pałacu w Krotoszycach, (pow. legnicki), odbył się Zwyczajny Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia.  
Pierwszego dnia odbyły się obrady, na których zatwierdzone zostały wszystkie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022 oraz sprawozdania finansowe za rok 2022. Podczas obrad członkowie Stowarzyszenia udzielili także absolutorium Zarządowi.
Kolejnym punktem zjazdu były wybory do nowego Zarządu na kolejną kadencję tj. na lata 2023 – 2027. W wyniku głosowania do Zarządu zostały wybrane następujące osoby: 
Bogusław Solima – Prezes Zarządu 
Alfred Marian Sroka – Wiceprezes Zarządu 
Jan Ziętek – Wiceprezes Zarządu 
Czesław Wojtera – Członek Zarządu
Włodzimierz Ratajczak – Członek Zarządu
Marta Stróżyk – Członek Zarządu, Dyrektor Biura 
Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej, w której skład weszli Tomasz Żółkiewicz, Ryszard Goliński oraz Piotr Tarapata. Obrady zakończone zostały dyskusją na temat problemów, z jakimi spotykają się przedstawiciele firm działających w branży kamienia naturalnego i wskazaniem sposobów ich rozwiązania.
W drugiej części spotkania – już po raz kolejny – odbyły się rozmowy kwalifikacyjne osób aplikujących na Rzeczoznawców Kamieniarskich OSPWzK (Zbigniew Myszka, Piotr Tarapata i Józef Kiełb). Wszyscy zostali zakwalifikowani do Zespołu Rzeczoznawców.