Jak zagospodarować marmurowe odpady?

Piątek, 8 kwietnia 2022 Jak zagospodarować marmurowe odpady?

Do 15 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie Carrarra 2030 przedłużyło termin składania wniosków w międzynarodowym konkursie „Nowe pomysły na Carrarę i jej marmur”.
Konkurs ma na celu stymulowanie i nagradzanie pomysłów biznesowych, które w najbardziej efektywny sposób dążą do innowacyjnego i zrównoważonego wykorzystania marmuru. Konkurs jest częścią nowej filozofii wzmacniania obszaru Carrary i jego bogactwa, w poszukiwaniu stopniowego przywracania integralności Alp Apuańskich w kontekście zrównoważonego rozwoju.
Ważnym elementem jest przesunięcie działalności górniczej w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, w której zwiększa się bezpieczeństwo miejsca pracy, kładzie szczególny nacisk na ochronę i odbudowę środowiska oraz cały cykl wydobywanego materiału, który należy uznać w całości za zasób gospodarczy i społeczny.
Aby wziąć udział w konkursie, konieczne jest złożenie oryginalnego pomysłu na biznes w następujących zakresach:
– technologia materiałowa: innowacyjne zastosowania technologii materiałowych w celu umożliwienia zrównoważonego wykorzystania pochodnych marmuru;
– prace inżynieryjne: przekształcanie materiału poprzez poprawę jego właściwości strukturalnych dla innowacyjnych zastosowań cyrkularnych i/lub inżynieryjnych;
– architektura i design: twórcze wyzwanie dla nowej metamorfozy materii w świecie cyfrowym i zmierzającym do wykorzystania materiałów w obiegu zamkniętym.
W konkursie mogą uczestniczyć m.in.: start-upy, profesjonaliści, przedsiębiorcy, instytucje badawcze, firmy typu spin-off oraz placówki akademickie.

Wybrane projekty zostaną zakwalifikowane do II etapu (październik 2022 r). Najlepsze biznesplany dla każdej z kategorii konkursowych, otrzymają nagrodę w wysokości
20000 euro. Więcej informacji: www.carrara2030.it.