Górnicze warsztaty

Poniedziałek, 21 listopada 2022 Górnicze warsztaty

W dniach 8–9 października 2022 r. odbyły się III Warsztaty naukowe „Dziedzictwo i historia górnictwa”. 
Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone przez Stowarzyszenie Naukowo-Edukacyjne Terra Minera, we współpracy z jednostkami naukowymi Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskiej Akademii Nauk. Honorowym patronatem objęła je Elżbieta Zakrzewska, Burmistrz Miasta Kowary.
Tym razem obradowaliśmy w Bukowcu, na pogórzu Rudaw Janowickich, w miejscu na pozór nic wspólnego z historią górnictwa nie mającym. Obrady rozpoczęliśmy referatem przedstawiającym historię rodzin kowarskich górników rud uranu. Późniejsze prezentacje dotyczyły m.in. historii zapomnianych kopalń węgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej – Berggeist we wsi Braunfelde (obecnie Buczyna) i w Neustädtel (Nowe Miasteczko), czy wyników badań terenowych przeprowadzonych w dawnych kopalniach Hilfe Gottes w Szklarskiej Porębie, Gnade Gottes w Modliszowie oraz Amalie w Srebrnej Górze. Kilka referatów dotyczyło edukacyjnego i turystycznego potencjału dawnych obiektów i rejonów pogórniczych, na przykładach Dolnego Śląska i kopalni Ignacy w Rybniku. Przedstawiano też wybrane zagadnienia techniczne, jak historia i zróżnicowanie lamp górniczych, rozwój dyspozytorni kopalnianych oraz osiadanie gruntów związane z podziemną działalnością górniczą.
Podczas dwóch sesji terenowych odwiedziliśmy cztery obiekty podziemne. Całą grupą w sobotę udaliśmy się na Podziemną Trasę Turystyczno-Edukacyjną „Sztolnie Kowary” w dolinie Jeleniej Strugi, zaś w niedzielę – do „Kopalni Podgórze”. Kowary są bowiem jedyną w Polsce miejscowością, na terenie której funkcjonują dwie podziemne trasy turystyczne o górniczej proweniencji. Pierwsza z nich jest pozostałością kopalni fluorytu i uranu Rűbezahl/Liczyrzepa, zaś druga wiedzie systemem wyrobisk sztolni 19 i 19a powojennego zakładu górniczego Podgórze.
Materiały drukowane do Warsztatów (poza szerokimi omówieniami referatów zawierające też syntetyczne, ale szczegółowe przedstawienie historii robót górniczych w Kowarach oraz niezwykłe i mało znane wyjątki z życiorysu hr. von Reden, wydane zostały w formie VIII tomu czasopisma Hereditas Minariorum, który jest udostępniony on-line na stronie terra-minera.pl (zakładka: Warsztaty), podobnie jak galeria fotografii z naszego spotkania. 

 iii warszt górn kowary_4_908c203m.jpg