Fundacja Stare Powązki

Poniedziałek, 11 grudnia 2023 Fundacja Stare Powązki
Niemal 240 wyremontowanych grobowców, film, nowe alejki i oświetlenie w najstarszej części cmentarza, program edukacyjny, aplikacja pomocna przy zwiedzaniu Starych Powązek i odnajdowaniu grobów oraz rozpoczęcie prac związanych z trójwymiarową digitalizacją Starych Powązek – to tylko fragment działań podejmowanych przez Fundację Stare Powązki, powołaną w marcu 2021 r.
W okresie niespełna 3 lat działając z partnerami Fundacji udało się odnowić prawie 240 zabytkowych nagrobków. Wiele z nich było w bardzo złym stanie i renowacja uratowała je od całkowitego zniszczenia. Wśród odrestaurowanych pomników znalazły się min. groby ministrów II RP, Powstańców Styczniowych czy Powstańców Warszawskich. Fundacja prowadzi również prace konserwatorskie I Etapu remontu Katakumb.
W tym czasie udało się również wymienić nawierzchnię alejek w najstarszej części cmentarza, dzięki czemu nie tylko harmonizują one z zabytkowym charakterem nekropolii, ale również są bezpieczniejsze i bardziej komfortowe dla odwiedzających. W tym roku zainstalowano także latarnie będące kopią historycznych latarni, rozświetlających ulice XIX-wiecznej Warszawy.
Również nowe oprawy ujęć wody nawiązują do wzorów historycznych, dzięki czemu są zarówno użyteczne jak i estetyczne a także nie kontrastują z otaczającymi je zabytkami.
Latem tego roku fundacja rozpoczęła także proces pozyskania trójwymiarowych danych pomiarowych dla Starych Powązek, w celu wykonania inwentaryzacji przestrzennej oraz interaktywnej mapy dla budowy systemu wirtualnego cmentarza oraz wykonywania wysokorozdzielczych modeli przestrzennych najcenniejszych pomników.
(źródło: fundacja.stare-powazki.pl)