Dziedzictwo i historia górnictwa

Środa, 29 czerwca 2022 Dziedzictwo i historia górnictwa

W dniach 8–9 października 2022 r. w Bukowcu koło Kowar odbędą się III Warsztaty Naukowe „Dziedzictwo i historia górnictwa”, organizowane przez Stowarzyszenie Naukowo-Edukacyjne Terra Minera, we współpracy z Katedrą Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Zakładem Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutem Historii Nauki PAN. Referatowe sesje kameralne odbędą się w ośrodku Ornamental Farm, w zaadaptowanych zabudowaniach XIX-wiecznego folwarku hrabiego von Reden, XVIII-wiecznego Ministra Górnictwa i Hutnictwa Prus, wielkiego dobrodzieja górnictwa śląskiego. Referaty dotyczyć będą m.in. różnych zagadnień związanych z dawną techniką górniczą, historii wydobycia kopalin (np. lessów Roztocza, albo granitów tokiwskich), wyników najnowszych badań niektórych obiektów pogórniczych, czy wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w badaniach terenów pogórniczych. Podczas sesji terenowych chcemy przedstawić różne relikty dawnego górnictwa w rejonie Kowar – dwie podziemne trasy turystyczne, ale też inne bardzo interesujące obiekty oraz zaproponować atrakcje w rodzaju próby własnoręcznego urabiania skały za pomocą perlika i żelazka.

Chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w Warsztatach (zwłaszcza udziału czynnego, np. z prezentacjami dotyczącymi historii zakładów wydobycia kamienia). Więcej informacji uzyskać można drogą mailową: terraminera2016@gmail.com, pawel.zagozdzon@pwr.edu.pl, lub telefonicznie pod nr. 667 858 133. (P.Z.)

Fot. Aneta Marek