Znajdą dom dla krzyża

Środa, 25 kwietnia 2018 Znajdą dom dla krzyża

Kamieniarze ze Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej w woj. świętokrzyskim odnowią zabytkowy krzyż przydrożny z Brześcia k/Pińczowa. Wszystko w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej „Dom dla Krzyża”.
Ideę akcji „Dom dla krzyża”, która jest kampanią informacyjno-edukacyjną stworzyło trzech kamieniarzy zrzeszonych w Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej z terenu woj. Świętokrzyskiego. Inspiracją stało się odnowienie przydrożnego krzyża na Ponidziu, przez zakład Marmur-Płytki Jacek Łata. Tym razem Michał Ziołowicz (Firma Ekam) wraz z Jackiem Łatą (Marmur-Płytki) i Konradem Kowalczykiem (Marmur Kielce) chcą uratować kolejnyego wyjątkowego świadka historii. Wspólnie ze ZPBK i Targami Kielce, podczas targów Sacroexpo od 11 do 13 czerwca, odnowiony zostanie krzyż przydrożny z Brześcia k/Pińczowa oraz zmontowany „na sucho” z wykonaną wcześniej podstawą. Nadzór architektoniczny nad projektem objął mgr inż. Wojciech Gwizdak – prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich w woj. świętokrzyskim, natomiast nadzór artystyczny dr hab. profesor UJK Katarzyna Ziołowicz – dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych w Kielcach.
Historia tego przydrożnego krzyża jest niezwykle inspirująca. Zachowała się data oraz nazwiska fundatorów - Hipolit Sobczyk Marijanna Żona Fóndatorowie w Roku 1854. Na oryginalnym postumencie zachowała się inskrypcja: Błogosław Boże ludowi swemu prosiemy pokornie racz nas zachować od piorunów i gradobicia. Wedle podań mieszkańców Brześcia, krzyż stanowi także wotum za uchronienie wioski od powodzi, która pustoszyła okolicę. Kolejna wzmianka o nim pojawiła się także w annałach z II wojny światowej. W trakcie ataku na Brześć i Pińczów, kilku pracujących w polu mieszkańców wsi, schroniło się za kapliczką. Krzyż został mocno ostrzelany, ale nikomu nic się nie stało. Wdzięczni ludzie naprawili krzyż i przetrwał 70 lat. Niestety z upływem lat i na skutek działań atmosferycznych oraz  wstrząsów od pobliskiej drogi krzyż rozpadł się. Na podstawie pozostałych fragmentów zlecono wykonanie nowego krzyża z wapienia pińczowskiego i odnowienie postumentu. Odświeżona kapliczka stoi w miejscowości Brzeście, przy drodze wojewódzkiej z Kielc do Pińczowa. Figura, która zostanie poddana renowacji, to klasyczny „Świątek Ponidzia”. Były one fundowane przez społeczności lokalne, rodziny, szlachtę i włościan, w różnych intencjach. Stanowiły symbol czci i wiary. Powstawały także jako znak pokuty za popełnione grzechy, głównie za zabójstwa. Te, zlokalizowane na Ponidziu, wykonane są głównie z wapienia pińczowskiego.
Dom dla krzyża
Działanie, podjęte przez ZPBK oraz Targi Kielce, ma na celu nie tylko znalezienie godnego miejsca dla odnowionej figury, ale także ukazanie potrzeby remontu innych tego typu obiektów sakralnych. XVIII Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO, najważniejsze wydarzenie branży sakralnej w Europie, to doskonała okazja do demonstracji wspaniałych polskich kamieni budowlanych stosowanych z powodzeniem w obiektach sakralnych od kilkuset lat oraz do zaprezentowania niezwykłych umiejętności najwyższej klasy rzemieślników.
Organizatorzy zapraszają do udziału w akcji w dniach 11 do 13 czerwca, podczas targów Sacroexpo. Oprócz akcji Dom dla krzyża, odbędą się też spotkanie z laureatami Medalu Papieskiej rady ds. kultury Per Artem ad Deum, I edycję konferencji „Dialogi o religii” z udziałem s. Małgorzaty Chmielewskiej, o. Mirosława Tykfera oraz Tomasza Terlikowskiego, a także niezwykłej konferencji „Muzea dla każdego, czyli sztuka bez barier”. Podczas targów, będzie można zakupić drobne dewocjonalia, książki, figurki i medaliki. Szczegóły akcji oraz program targów będą dostępne na stronie www.sacroexpo.pl.