Prenumerata

"Nowy Kamieniarz" jest czasopismem bezpłatnym, rozsyłanym do zakładów kamieniarskich, firm budowlanych, biur projektowych oraz instytucji naukowych.

Jeżeli chcesz otrzymywać naszą gazetę wyślij wiadomość na adres redakcja@nowykamieniarz.pl.

Prosimy o podanie w niej:


- imienia i nazwiska adresata, 

- nazwy firmy,

- adresu do wysyłki,

- kontaktowego numeru telefonu.