Prenumerata

 

Drodzy Czytelnicy i Prenumeratorzy!

Od 25.05.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
W związku z tym informujemy o przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych osobowych w ramach SVPR S.C. oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało począwszy od dnia 25 maja 2018 r.
Jeśli chcecie bezpłatnie otrzymywać „Nowego Kamieniarza”, a jeszcze nie wyraziliście na to zgody inną drogą (telefonicznie lub odsyłając do nas ulotkę, która była zamieszczona w 102 numerze Nowego Kamieniarza) możecie wyrazić ją teraz.
Jeżeli chcielibyście wysłać taką ją drogą e-mail, to prosimy, skopiujcie poniższy tekst i wklejcie go do e-maila, oraz wyślijcie go na adres redakcja@nowykamieniarz.pl, w tytule pisząc "ZGODA RODO".
Jeśli nie wyrazicie takiej zgody nie będziemy mieli prawa wysyłać do Was naszego czasopisma.
 

Prosimy o odpowiedź na tego maila z treścią Tak lub Nie oraz podanie:
imię i nazwisko ..................................................................... 
nazwa firmy .....................................................................
w celu aktualizacji zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu bezpłatnego dostarczania, drogą pocztową, czasopisma branżowego Nowy Kamieniarz.

TAK / NIE

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od SVPR - wydawcy Nowego Kamieniarza, informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

TAK / NIE

3. Wyrażam zgodę na kontakt ze strony SVPR - wydawcy Nowego Kamieniarza, w celu marketingu bezpośredniego z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących.

TAK / NIE

Administrator danych osobowych:
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SVPR S.C., w Poznaniu (60-836), ul. Adama Mickiewicza 30/3, NIP: 8451829153, REGON: 519546800.

Jakie dane przetwarzamy:
Przetwarzamy dane osobowe w następującym zakresie: nazwa firmy, imię, nazwisko, zajmowana funkcja, adres, telefon, e-mail.
Dobrowolność podania danych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.
Komu możemy przekazać Pani/Pana dane:
Pani/Pana dane możemy przekazać:
• podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.: (I) naszym podwykonawcom wspierającym nas w prowadzeniu i realizacji aplikacji Nowy Kamieniarz, np. w obsłudze korespondencji; (II) agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów lub organizacji akcji marketingowych; (III) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
• innym administratorom będącym: (I) podmiotami prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Jak długo możemy przechowywać Pani/Pana dane:
Pani/Pana dane będziemy przechowywać do momentu odwołania lub w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej. Po upływie wskazanego okresu dane zostaną trwale usunięte.
Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.