Prenumerata


Drodzy Czytelnicy i Prenumeratorzy!

OD STYCZNIA 2019 r. ZMIANY W PRENUMERACIE NOWGO KAMIENIARZA!

Od wydania NR 1(107)/2019 (styczeń) nasze czasopismo ukazuje się w 2 wersjach – płatnej oraz bezpłatnej. Jeżeli zamówicie Państwo prenumeratę płatną, otrzymacie rozbudowaną (podobną do obecnej) wersję naszej gazety. Jeżeli postanowicie nie dokonywać takiej opłaty, to otrzymacie nieco „odchudzoną” wersję gazety, nazwaną „Nowy Kamieniarz – wersja bezpłatna”. Obie wersje czasopisma będę wysyłane do Czytelników dokładnie w tym samym terminie.

Nowego Kamieniarza można zamówić dokonując wpłaty na nasze konto.
22 1140 2004 0000 3302 7629 0255
SVPR S.C. (Nowy Kamieniarz),
ul. Mickiewicza 30/3,
60-836 Poznań.

W rubryce „opisu przelewu” prosimy wpisać imię i nazwisko, nazwę firmy oraz numer telefonu – pozwoli to na skontaktowanie się z Państwem w celu aktualizacji danych do wysyłki oraz do faktury.
Cena pojedynczego egzemplarza w wersji płatnej to 25 zł brutto*
Koszt prenumeraty rocznej wynosi 175 zł brutto.
* przy zamówieniu poniżej 7 egzemplarzy, do każdego należy doliczyć 4 zł kosztów wysyłki.

Tych, którzy chcą otrzymywać (dotyczy wyłącznie nowych prenumeratorów) wersję bezpłatną prosimy o przysłanie nazwy firmy z adresem i numerem NIP.

Wszelkie informacje związane z prenumeratą można również uzyskać pod nr telefonu +48 61 662 98 70 lub wysyłając e-mail na adres: prenumerata@nowykamieniarz.pl.