Polski Związek Kamieniarstwa

Poniedziałek, 2 grudnia 2019 Polski Związek Kamieniarstwa
Podczas XXIV Walnego Zjazdu Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej zmieniono nazwę organizacji na Polski Związek Kamieniarstwa. 
XXIV Walny Zjazd ZPBK odbył się w dniach 8-10 listopada w hotelu Silesia w Krynicy Zdrój. Prace nad nowym statutem były prowadzone od wielu miesięcy, w powołanej komisji statutowej. 
Jedna z najważniejszych zmian to ta, dotycząca zmiany nazwy z dotychczasowej Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej na Polski Związek Kamieniarstwa. Ta zmiana jest bardzo ważna ponieważ funkcjonowanie jako związek pracodawców formalnie wykluczało przyjmowanie w poczet organizacji firm jednoosobowych, a takich nie tylko w branży kamieniarskiej funkcjonuje bardzo  wiele. Po zmianie Związek nie działa już w oparciu o ustawę o związkach pracodawców ale o stowarzyszeniach. 
W statucie zmieniono także zapisy dotyczące formy członkostwa, liczebność składu zarządu, działalność przedstawicieli regionalnych.   
Do Krynicy Zdroju na Walny Zjazd przybyło około 60 przedstawicieli branży kamieniarskiej. Podczas spotkania w szeregach Związku powitano czterech nowych członków
Wiosenny XXV Zjazd PZK zaplanowano na 24-26 kwietnia 2020 r.