Nowy główny geolog

Piątek, 28 sierpnia 2020 Nowy główny geolog
Norbert Lenkiewicz, Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych został powołany na głównego geologa - pełnomocnika Ministra Środowiska do spraw geologii oraz polityki surowcowej państwa.
Pełnomocnik Ministra Środowiska jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach prawnych. 
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa. Specjalizuje się w procedurze administracyjnej, prawie energetycznym oraz gospodarczym. 
Był ekspertem Polskiej Izby Paliw Płynnych oraz Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji w Warszawie.
Norbert Lenkiewicz jest autorem licznych publikacji i szkoleń, m.in. z zakresu nadzoru nad podmiotami koncesjonowanymi, naruszeń warunków udzielonej koncesji, zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz kontroli i postępowań administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska.
Norbert Lenkiewicz (pierwszy z prawej) odbiera nominację na głównego geologa – pełnomocnika Ministra Środowiska
(fot. Ministerstwo Środowiska)