Nowi wiceprezesi ZPBK

Poniedziałek, 12 czerwca 2017 Nowi wiceprezesi ZPBK

Jan Łobodziec i Jacek Łata od 9 czerwca br. pełnią funkcję wiceprezesów Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej. Wybory odbyły się podczas XXI Walnego Zjazdu ZPBK, który zorganizowano we Wrocławiu. Wcześniej uczestnicy zjazdu w głosowaniu uzupełnili też skład zarządu Związku, do którego weszli Jacek Łata i Dariusz Duda. 
Zwołanie zjazdu było konieczne ponieważ Jan Ziętek i Marian Sroka, którzy dotychczas pełnili funkcje wiceprezesów zrezygnowali z nich, a w § 14 pkt. 3 Statutu znajduje się zapis: W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Związku w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród kandydatów zgłaszanych w ramach wyborów uzupełniających.