XXI Nadzwyczajny Walny Zjazd ZPBK

Wtorek, 23 maja 2017 XXI Nadzwyczajny Walny Zjazd ZPBK

9 czerwca br. we Wrocławiu odbędzie się XXI Nadzwyczajny Walny Zjazd Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej.
Jedynym punktem zjazdu będą wybory uzupełniające do zarządu. Dotychczasowi wiceprezesi: Jan Ziętek i Marian Sroka zrezygnowali z tych funkcji z powodów osobistych. J. Ziętek podczas XX Walnego Zjazdu ZPBK, który odbył się 21 kwietnia w Radziejowicach, a M. Sroka kilka dni po zjeździe.
Wybory są konieczne ponieważ zgodnie z § 14 pkt. 3 Statutu: W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Związku w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród kandydatów zgłaszanych w ramach wyborów uzupełniających. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
Zjazd rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu na Placu Solnym 13.