VIII Ogólnopolska Konferencja Badania Petrologiczne i Mineralogiczne w Geologii

Czwartek, 25 maja 2017 VIII Ogólnopolska Konferencja Badania Petrologiczne i Mineralogiczne w Geologii

W dniach 1-6 czerwca br. w Krakowie odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja Badania Petrologiczne i Mineralogiczne w Geologii.

Konferencja stanowi kontynuację cyklu spotkań rozpoczętego w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym w 2001 r. Konferencje mają na celu prezentację znaczenia badań petrologicznych, mineralogicznych i geochemicznych w geologii. Bieżąca konferencja jest organizowana wraz z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (PTMin).
VIII konferencja odbędzie się w Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, ul. Skrzatów 1
Organizatorami są: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy oraz
Polskie Towarzystwo Mineralogiczne.
Szczegóły znajdują się na stronie internetowej:
https://www.pgi.gov.pl/kalendarium-pig-pib/szczegolywydarzenia/628/viii-ogolnopolska-konferencja-badania-petrologiczne-i-mineralogiczne-w-geologii.html