Poznański Rynek do remontu

Poniedziałek, 11 września 2017 Poznański Rynek do remontu
Biuro Projektowe Demiurg z Poznania opracowuje koncepcję przebudowy Starego Rynku w Poznaniu.
Od początku było wiadomo, że płyta Starego Rynku po renowacji ma mieć charakter staromiejski. Początkowo urzędnicy zastanawiali się, czy wykorzystać stary, leżący w tej chwili bruk, czy może położyć nową nawierzchnię. Jednak po dyskusjach m.in. z konserwatorem zabytków ustalono, że priorytetem jest zachowanie w maksymalnym stopniu zabytkowego, kamiennego bruku. Będzie on jedna zerwany i położony na nowo na trwalszym i równym podłożu. Nowa płyta ze starej kostki będzie także wyfugowana spoinami wykonanymi na bazie specjalnych polimerów. Chodzi nie tylko o kostkę na głównej płycie rynku, ale też krawężniki (zostaną obniżone) i granitowe płyty chodnikowe. Miasto nie chciało tym samym powtórzyć błędu popełnionego przy remoncie ul. Wrocławskiej, gdzie zabytkowy bruk zamieniono na współczesną kostkę. Renowacja nawierzchni obejmie nie tylko płytę samego rynku, ale też 10 dochodzących do niego ulic (do pierwszego skrzyżowania z ulicą poprzeczną).
Wymiana i wyrównanie płyty Rynku to tylko jeden z elementów planów rewitalizacji tego obszaru. W ramach prac powstać ma „pasaż kultury”. Koszt prac oszacowano na około 40 mln zł, z czego większość ma pochodzić z unijnej dotacji.