Odrestaurowują zamek w Szydłowie

Czwartek, 29 listopada 2018 Odrestaurowują zamek w Szydłowie

 

Forma Furmanek Renewal odrestaurowuje kolejny zabytkowy obiekt w Szydłowie (woj. świętokrzyskie). Po dawnej Synagodze, i ruinach kościoła i szpitala pw. Świętego Ducha przyszła kolej na Zamek Królewski.   
Zamek królewski w Szydłowie wybudował Kazimierz Wielki w XIV w.. W póxniejszych lattach był on wielo przebudowywany. Obecnie znajduje się w nim Muzeum Regionalne w Szydłowie. Firma Furmanek Renewal prowadzi prace etapami, ponieważ niektóre części obiektu wymagają wykonania nowych konstrukcji, jak np. pod wylanie stropu żelbetowego w Sali Rycerskiej. Wykonano już także m.in. nowe tynki zewnętrzne na bramie wjazdowej. Zaplanowano już także kolejne etapy prac.
Równocześnie prowadzone są prace na terenie Synagogi, gdzie przeprowadzono rekonstrukcję murów okalających główny budynek, które wymagały przemurowania i wyspoinowania lica. W celu zabezpieczenia w koronie muru wykonana została także warstwa wodoszczelna.
Natomiast na terenie zespołu ruin kościoła przemurowano korony murów i wykonano warstwę wodoszczelną. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi wykonano też rekonstrukcję gzymsu znajdującego się w koronie muru od strony zachodniej.
(źródło: Furmanek Renewal)

Fot. Furmanek renewal

 

 

 4440_furmanek_konserwacja_zabytkow_ruiny_kosciola_i_szpitala_szydlow_03_649v772f.jpg 5868_furmanek_konserwacja_zabytkow_ruiny_kosciola_i_szpitala_szydlow_06_276q914f.jpg 7554_furmanek_konserwacja_zabytkow_ruiny_kosciola_i_szpitala_szydlow_05_616r311m.jpg