Gazeta

„Nowy Kamieniarz” jest czasopismem business-to-business skierowanym przede wszystkim do profesjonalistów z branży kamieniarskiej i wydobywczej. Dodatkową grupę odbiorców stanowią zainteresowani tematyką projektanci wnętrz, architekci, deweloperzy, przedstawiciele firm wykonawczych oraz drogowych. 

Zakres tematyczny każdego z numerów odnosi się do potrzeb informacyjnych i dydaktycznych związanych z tematyką kamienia naturalnego oraz jego otoczenia biznesowego. Czasopismo posiada wyraźny podział na sekcje: Z kraju i Ze świata, Kamień naturalny, Firma, Architektura, Technologie oraz Publicystyka.

Czasopismo funkcjonuje na rynku od 10 lat i cieszy się mianem fachowego oraz opiniotwórczego źródła informacji dla i o branży.

„Nowy Kamieniarz” jako jedyne czasopismo branżowe jest zrzeszone w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i legitymuje się znakiem „Nakład Kontrolowany”, potwierdzającym rzetelność dostarczonych danych o nakładzie. Każde bieżące wydanie „Nowego Kamieniarza” jest dostępne on-line na stronie www.nowykamieniarz.pl oraz portalu www.rynekkamienia.pl.