Fortaleza luksus, bogactwo i blask

Czwartek, 22 marca 2018 Fortaleza luksus, bogactwo i blask

Czwarta edycja targów kamienia Fortaleza w Brazylii (FBSF) odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2018 r. Miejscem tego młodego, ale ambitnego spotkania producentów i handlowców branży kamieniarskiej są nowoczesne tereny targowe w stolicy stanu Ceará w Brazylii. Tematem wiodącym tegorocznej edycji będzie "luksus, bogactwo i blask".
W tym roku targi kamienia Fortaleza w Brazylii planują szereg działań, którymi zamierzają przyciągnąć nowych gości. Program towarzyszący obejmuje wykłady o architekturze i designie oczywiście z wykorzystaniem kamienia. Najważniejszym wydarzeniem będzie forum „Pomyślmy o sektorze kamienia w 2068 roku” organizowane przez Instituto Brasileiro das Rochas Ornamentais (IBRO). Będzie to dyskusja ekspertów na temat wyzwań i szans dla branży kamienia naturalnego w nadchodzącym 50-leciu.
Celem Targów jest utrzymanie woluminu przetwarzanego na miejscu kamienia z zasobów lokalnych. W przeszłości kamienie o wartości 200 milionów dolarów rocznie przewożono do Espírito Santo (około 2700 km na południe), aby tam przetworzyć je i następnie wysłać na rynki międzynarodowe. Od kilku lat sytuacja przesuwa się w kierunku Ceará: około 40 firm mających swoje siedziby w Espírito Santo obecnie prowadzi tu wydobycie. Stan Ceará poczynił znaczne inwestycje, aby rozpocząć przetwarzanie: jednym z ważnych aspektów jest port w Pecém z doskonałymi połączeniami z USA i Europą oraz Strefa Wolnego Handlu.
Zasoby naturalne kamienia są jednym z motorów napędzających gospodarkę tego regionu świata. Wiele z nich to tak zwane egzotyczne granity o silnych kolorach i strukturach. Brazylia jest również bogate w kwarcyt, obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych kamieni na świecie.
Organizatorem targów jest państwowe stowarzyszenie kamieniarzy Simagran-Ce.