Czyste skały

Poniedziałek, 5 grudnia 2016 Czyste skały

O czyszczeniu pomników czy elewacji z pseudograffiti słyszało z pewnością wielu.
Związek Gmin Jurajskich dba natomiast, aby czyste były... skały.
W tym roku w ramach akcji "Czyste Skały", do czyszczenia wytypowano następujące rejony i skały: Dolina Będkowska, masyw Wielkiej Turni (gmina Wielka Wieś), Skała Triasowa w Bolęcinie (gmina Trzebinia), Ostańce skalne w centrum Kroczyc, Okiennik Wielki w Piasecznie (gmina Kroczyce).
Miejsca do oczyszczenia wskazali wspinacze z Fundacji WSPINKA (pasmo Wielkiej Turni). Do usuwania szpecących napisów wykorzystano, przyjazną dla środowiska, metodę piaskowania pod ciśnieniem.  

 

Fot. www.wspinanie.pl